Transparència

METROMUSTER som una cooperativa sense ànim de lucre amb l’objectiu de construir alternatives autogestionàries que serveixin per impulsar processos de transformació social, econòmica i política més enllà del capitalisme.

Entenem l’audiovisual com a una eina de transformació social i prenem un compromís amb la pràctica ètica i transparent en l’execució de tots els nostres projectes en base als nostres principis.

La cultura lliure

Treballem des dels principis de Cultura Lliure, tot rebutjant la propietat intel·lectual, perquè entenem que cap idea ni creació no sorgeix del no-res, i que la pràctica cinematogràfica és un procés col·lectiu en la seva essència.

El cinema

Creiem en el potencial transformador de la pròpia forma en com s’expliquen les coses i li volem donar el mateix estatuts que al contingut. És per això que ens prenem molt seriosament l’estètica i apostem per l’experimentació en la narrativa audiovisual per així allunyar a l’espectador dels llocs comuns.

La comunitat

Entenem la intervenció comunitària en un sentit ampli com a metodologia d’incrementar la potència de la cooperació social, un treball de la comunitat sobre la comunitat mateixa, que emergeix des de les necessitats bàsiques de les persones cap a la creació de solucions col·lectives.

L’economia social

Vindiquem la recuperació de la noció d’economia com a mecanisme de distribució dels béns i recursos comuns per a la satisfacció de les necessitats humanes. Una economia social al servei de les persones i no com a un sistema per garantir la reproducció de les desigualtats socials i l’aprovació individual de la plusvàlua per part de les classes dirigents.

El treball digne

Implementem una organització laboral que cerca pal·liar la precarització dels llocs de treball associada al sistema productiu actual, l’adopció de l’horitzontalitat en la pressa de decisions, l’assemblea general com a màxim òrgan de sobirania; així com l’eliminació del lucre i l’eradicació del benefici individual.

ELS MOVIMENTS SOCIALS

Els moviments socials de base, veu i motor dels nostres projectes. Els col·lectius organitzats i arrelats al territori són els únics protagonistes de les iniciatives que impulsem. Per això cultivem un vincle imprescindible que fa possible el qüestionament de les velles formes de representació política.

LA CONFIDENCIALITAT

Ens comprometem amb una gestió ètica, transparent i confidencial de les dades de la comunitat que creem entorn els nostres projectes. Garantint sempre el dret a donar-se de baixa i rebre tota la informació.

LA TRANSPARÈNCIA

Prenem un compromís de responsabilitat i transparència en la gestió de les aportacions econòmiques que faciliten l’impuls dels nostres projectes. Les aportacions que rebem mai aniran destinades a enriquir l’estructura de la productora.

La coherència

Evitem la contradicció que els nostres diners puguin estar finançant projectes contradictoris amb els nostres principis ètics i socials (com per exemple, la indústria armamentista, les centrals nuclears, el dúmping social, l’explotació infantil, els règims dictatorials, l’espoli ambiental, etc.).